دوبله و فن بیان🎤


۱۹ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۱:۰۳:۵۷
۸۴


دوبله و فن بیان

افزایش تسلط و جمع بندی و تمرین آزمون و خطای جلسات گذشته: آوا، اکسان گذاری،تمپوی خوانش، خوانش تفهیمیچندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.