*کلاس حل مسئله*🤯


۲۱ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۲:۰۱:۰۳
۷۰


روز  چهار شنبه ۲۰مرداد‌📆 *کلاس حل مسئله* در ابتدای کلاس معلم مسئله ای را روی تخته نوشته و راه حل دانش آموزان را روی تخته یادداشت  می کند 😍  


*مرحله ی دوم حل مسئله✍🏾*؛*شناخت راهبرد زیر مسئله🤯*


معلم بعد از نوشتن راه حل دانش آموزان راهبرد را توضیح می دهدچندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.