درس شیرین ریاضی پایه ی سوم ۳۰ بهمن


خلاصه :


سلام دخترای قشنگمheart

لطفا این کاربرگ مربوط به مبحث محیط و مساحت را با دقت حل  و ارسال کنید. 

ممنونم smiley

دختران