خبر مهم به سامانه خوش آمدید
جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱

اخبار مدرسه

بیشتر

سه شنبه های اردویی ☀️ : سرزمین بازی روشانو 🤸‍♀️
۱۲۱۵
۲
۰
پارسال
رویدادهای مدرسه
📚نشستی صمیمانه با خانم کلر ژوبرت نویسنده کودک و نوجوان 📚
۶۱۹
۰
۰
پارسال
رویدادهای مدرسه

📚نشستی صمیمانه با خانم کلر ژوبرت نویسنده کودک و نوجوان ...

روز شنبه چهاردهم اسفندماه نشست صمیمی نویسنده کتاب کودکان و جوانان سرکار خانم کلر ژوبرت نویسنده مسلما

دومین مرحله💡جشن شش چراغ روشنایی💡در دبستان دو برگزار شد🥳
۵۹۰
۰
۲
پارسال
رویدادهای مدرسه

دومین مرحله💡جشن شش چراغ روشنایی💡در دبستان دو برگزار شد🥳

۱۱سال‌همراه‌‌باطرحهای‌‌ نوین تشویقی‌ مشکوه 🌈 و این بار برگزاری ...

دیگر مطالب ویژه

بیشتر

دختران