دوره‌ها و برنامه‌ها

لینک ثبت نام شنا تابستانه

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۹ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان

لینک ثبت نام نقاشی خلاق

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۸ نفر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

لینک ثبت نام تفکر ریاضی

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۸ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

لینک ثبت نام باشگاه مغز

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

لینک ثبت نام دومینو

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳ نفر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

لینک ثبت نام ژیمناستیک

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

لینک ثبت نام حفظ قرآن

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام دوستی بااهل بیت ع

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴ نفر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ،سطح ۱ ترم ۱ 🌳

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۴:۱۵

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ،سطح ۱ ترم ۲ 🌳

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۱:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

دختران