دوره‌ها و برنامه‌ها

کلاس حفظ قرآن ، سطح۲ ترم۴🌸

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۰ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ، سطح۳ ترم۳🌸

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۰:۰۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

لینک ثبت نام نجوم

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲ نفر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

مدرسه تابستانه دبستان 1 مشکوه

زمان برگزاری: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰۹:۳۰

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

ظرفیت دوره: ۱ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
رایگان

مدرسه تابستانه دبستان 1 مشکوه

زمان برگزاری: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

ظرفیت دوره: ۱ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
رایگان

لینک ثبت نام کلاس تابستانه نجوم

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۶ نفر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کلاس تابستانه ژیمناستیک

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۲:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۱ نفر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کلاس تابستانه حفظ قرآن

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۳:۲۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۹ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کلاس تابستانه دومینو

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۲:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کلاس تابستانه باشگاه مغز

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۱:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

دختران