دوره‌ها و برنامه‌ها

کلاس قصه گویی و قصه پردازی

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۲

ظرفیت دوره: ۱۴ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۶۰,۰۰۰ تومان

جاگورتا

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۱۲:۰۰

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۲

ظرفیت دوره: ۷ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین روباتیک 💥

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۱۰:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹

ظرفیت دوره: ۱۴ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۱۹۰,۰۰۰ تومان

لینک ثبت نام کلاس آنلاین پاییزه آزمایش جذاب علوم

زمان برگزاری: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹ | ۱۱:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

لینک ثبت نام کلاس آنلاین پاییزه کارگاه سفال

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱۲:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

لینک ثبت نام کلاس آنلاین پاییزه بازی ریاضی

زمان برگزاری: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹ | ۱۵:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان

دختران