دوره‌ها و برنامه‌ها

ثبت نام کلاس تابستانه تفکر ریاضی

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۲:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۰ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کلاس تابستانه نقاشی خلاق

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۱:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۶ نفر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کلاس تابستانه آموزش شنا

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۳:۲۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۹ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ، سطح۱ ترم ۴🌱

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۱۱:۳۰

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴ نفر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ، سطح ۲ ترم ۱🌱

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱۶:۲۰

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۸ نفر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ، سطح۲ ترم۳🌱

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

کلاس حفظ قرآن ،سطح ۱ ترم ۱ 🌱

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱۵:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۶ نفر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

کلاس های حفظ قرآن ، سطح ۳ ترم ۲ ☃️

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۱۶:۲۰

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۹ نفر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ثبت نام ترم دوم پیش دبستان آنلاین ۱۴۰۰

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام ترم دوم پیش دبستان آنلاین ۱۴۰۰

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۸ نفر
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

دختران