هر روز بهتر از روز قبلت باش!


۲۱ آذر ۱۳۹۷ / ۱۱:۰۱:۴۳
۹۵۵


بیاید تا هرروز حتی یه ذره هم که شده بهتر از دیروز باشیم.

اگر دوست دارین تغییرات بزرگی در زندگیتون ایجاد کنین این رو از ایجاد تغییرات کوچیک و جزئی در عادت هاتون شروع کنین. بیاید تا هرروز حتی یه ذره هم که شده بهتر از دیروز باشیم، به همین دلیل هم نقل قول هایی از آدم های سرشناس آوردیم که در مورد تغییر عادت ها گفته شدن.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.