رویدادهای مدرسه

اولین فصلنامه داخلی مجتمع آموزشی مشکوه

بادبادک


خلاصه :

نوروز ۹۷ با بادبادک پرواز کنید

سه شنبه و یک خبر جدید....

نوروز ۹۷ با بادبادک پرواز کنید

و من از کودکی عاشق بادبادک 

 

اولین فصلنامه داخلی مجتمع آموزشی مشکوه منتشر شد.

و چهارشنبه به انتظار... 

تا بادبادک رادر دستانمان بگیریم و بخوانیم

و پس از انتظار.....

 این قوی مهربان

 برایمان یک دنیا بادبادک آورد

و سهم هر کداممان یک بادبادک

و من می روم که ببینم

لمس کنم ..

و بخوانم ..

بادبادک را با قصه هایش

با سرگرمی های جالب و جدیدش 

قسمت طعمی به شیرینی عید یقیننا خوشمزه و خوش آب و رنگ است

من عاشق داستان هستم

میخواهم خیلی زود داستان روباه و گربه را بخوانم 

مثل همیشه روباه ناقلا و گربه شیطان

و چه به یاد ماندنی است قاب یادگاری

و پیدا کردن عکس خودم در کنار دوستان ام

این هم بادبادک های ما

ضرب المثل هایش را از دست ندهید 

به خصوص اگر (ایرانی_قرآنی( باشد

صفحه ۸ را حتما بخوانید

هفت سین قرآنی و هفت آیه ای که با سین شروع می شود 

بخوانید و به کار ببندید

تا سلامت و تندرست باشید

بچه ها بیاید

من آمده ام با یک سبد بادبادک

سریع برداشتم 

فهرستش را که دیدم برایم چه هیجانی بود

مصاحبه با استاد ریاضی ام 

موضوعات بخش روانشناسی اش چه کاربردی 

و خانه ای به وسعت مدرسه ام چه دیدنی

چه جالب

شعر‌مناجات 

سروده دبیر عزیزم‌ 

سرکار خانم روح اللهی 

خانم روح اللهی دبیر محترم ادبیات ما در متوسطه یک هستند

و چه تناسب زیبایی است

آبی مجله باد بادک 

و بافته آبی دار قالی من 

در زنگ هنر

مشکوه است و سورپرایز های جالبش

برای ما مشکوتیان 

تا لبمان همیشه خندان باشد و دلمان همیشه شاد

و وعده دادند که دومین فصلنامه در خرداد ۹۷ به دستمان خواهد رسید

بادبادک منتظرت می مانیم..

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران