معرفی

همکاران مجتمع آموزشی مشکوه


خلاصه :

همکاران بخش  مجتمع 

⭐خانم دکتر سوده آقامحمدی مدیریت اتاق فکر و روابط عمومی

🔅آقای دکتر محمد اکبریان مدیریت‌روابط‌عمومی و تبلیغات مجتمع‌
🔅آقای مجیدآقا‌محمدی مدیریت انفورماتیک مجتمع
🔅خانم صدیقه جبروتی معاونت ارتباطات
🔅خانم راضیه عرب‌عامری روابط عمومی و تبلیغات مجتمع
🔅خانم نسا بیگی‌ روابط‌عمومی و طراحی‌و گرافیک مجتمع
🔅خانم حمیده سرمدیان روابط عمومی
🔅خانم فهیمه سرمدیان روابط عمومی
🔅آقای داوود محمودی انفورماتیک مجتمع
🔅خانم الهام وحدتی انفورماتیک مجتمع

🔅خانم نفیسه انصاری مسول دفتر مدیریت 
🔅خانم مریم حیدری اجرایی مجتمع 
🔅خانم مریم حکیمی دفتر دار دبستان ۱و۲
🔅خانم شبنم برقعه ای دفتردار‌متوسطه ۱و۲
🔅خانم رقیه رفعتی مهماندار
🔅خانم شهلا برمخ مهماندار
🔅خانم گلایه محمودی مهماندار
🔅خانم رقیه خدابنده مهماندار
🔅خانم زهرا رجب زاده مهماندار

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران