معرفی

همکاران مجتمع آموزشی مشکوه


خلاصه :

همکاران بخش  مجتمع 

⭐خانم دکتر سوده آقامحمدی مدیریت اتاق فکر و روابط عمومی

🔅آقای دکتر محمد اکبریان مدیریت‌روابط‌عمومی و تبلیغات مجتمع‌
🔅آقای مجیدآقا‌محمدی مدیریت انفورماتیک مجتمع
🔅خانم صدیقه جبروتی معاونت ارتباطات و مسئول دفتر مدیریت
🔅خانم راضیه عرب‌عامری روابط عمومی و تبلیغات مجتمع
🔅خانم فاطمه وطنی مسئول گروه طراحی
🔅خانم مبینا دهقانی مسئول تایپ
🔅آقای داوود محمودی انفورماتیک مجتمع
🔅خانم منصوره حضوری انفورماتیک مجتمع
🔅خانم سمیه بازدار اجرایی مجتمع 
🔅خانم مریم حکیمی دفتر دار دبستان ۱و۲
🔅خانم رقیه رفعتی مهماندار
🔅خانم زهرا رجب زاده مهماندار

🔅خانم مریم درویش روابط عمومی

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران