معرفی

همکاران دبستان دو


خلاصه :

همکاران دبستان دو 

دبستان دو

🔅دکتر سوده آقا محمدی مدیریت
🔅 مریم بازدار معاونت پرورشی
🔅 الهه صادقیان معاونت انضباطی
🔅زهرا مجیدی تبریزی معاونت آموزشی
🔅فاطمه فدایی فر مسئول پایه ی چهارم
🔅زهرا ملا صالحی مسئول پایه ی پنجم
🔅یاسمن جهان آرا مسئول پایه ی ششم
🔅فردوس رشیدی ادبیات چهارم
🔅شبنم عباسی ادبیات پنجم و ششم
 🔅اسدی ریاضی چهارم و پنجم و ششم
 🔅نجفی مسئول گروه ریاضی
🔅مریم سادات میران علوم پنجم و ششم
🔅الهه سادات حسینی علوم چهارم
🔅واله مهدوی خوش نویسی
🔅نیلوفر ماشینی کامپیوتر
🔅سعیده معماری  اجتماعی چهارم و پنجم
🔅زهرا محتشمیان تفکر و پژوهش ششم
🔅ابتسام آقا زمانی اجتماعی ششم
🔅معصومه محمدی ورزش ( مسوول گروه)
 🔅مجد ورزش
🔅مفتاح ورزش
🔅نسرین اصغر زاده مسوول دپارتمان  زبان
🔅زهرا مجیدی تبریزی مهارتهای زندگی و هنر

 

۳ سال پیش
ایشالا همیشه سلامت باشید💚💛🧡💙💜🤍

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
خانم نجفی برا پنجم نیس

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

انشالله همیشه شاد و سلامت باشید🌹

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلامت باشند و بله صحیح می باشد دوستان سرکار خانم نجفی گرامی در پایه ی چهارم نیستند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
معلمین عزیز و مدیران محترم انشاالله همیشه زنده و سلامت باشید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام
حتما اشتباه تایپی بوده و شاید هم خانم سخایی برای چهارم هست و هم خانم نجفی.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران