همکاران دبستان دو


۰۲ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۱:۰۱:۰۳
۲۶۷۱


همکاران دبستان دو 

🔅خانم دکتر سوده آقا محمدی مدیریت دبستان

🔅سرکار خانم زینب آقا محمدی معاونت آموزشی مجتمع 
🔅خانم زهرا احمدی معاونت آموزشی دبستان
🔅خانم فاطمه نجفقلویی معاونت انضباطی
🔅خانم مریم بازدار معاونت پرورشی
🔅خانم فاطمه دهقانی پشتیبان معاون 
🔅خانم فریبا بیگی انتشارات 
🔅خانم فرنوش نجفی معلم ریاضی 
🔅خانم فائقه رسولی معلم فارسی
🔅خانم ندا نقی پور معلم علوم 
🔅خانم زهرا اسد آبادی معلم اجتماعی 
🔅خانم الناز الله قلی لو معلم فکر درست(نفاشی)
🔅خانم جمشیدی معلم مهارتهای زندگی 
🔅خانم علییان معلم تربیت بدنی

برچسب‌های این مطلب:

فهرست معلمان و همکارانبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.