همکاران دبستان دو


۱۸ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۵:۰۱:۰۵
۴۵۳۰


همکاران دبستان دو 

دبستان دو

🔅دکتر سوده آقا محمدی مدیریت
🔅 مریم بازدار معاونت پرورشی
🔅 الهه صادقیان معاونت انضباطی
🔅زهرا مجیدی تبریزی معاونت آموزشی
🔅فاطمه فدایی فر مسئول پایه ی چهارم
🔅زهرا ملا صالحی مسئول پایه ی پنجم
🔅یاسمن جهان آرا مسئول پایه ی ششم
🔅فردوس رشیدی ادبیات چهارم
🔅شبنم عباسی ادبیات پنجم و ششم
 🔅اسدی ریاضی چهارم و پنجم و ششم
 🔅نجفی مسئول گروه ریاضی
🔅مریم سادات میران علوم پنجم و ششم
🔅الهه سادات حسینی علوم چهارم
🔅واله مهدوی خوش نویسی
🔅نیلوفر ماشینی کامپیوتر
🔅سعیده معماری  اجتماعی چهارم و پنجم
🔅زهرا محتشمیان تفکر و پژوهش ششم
🔅ابتسام آقا زمانی اجتماعی ششم
🔅معصومه محمدی ورزش ( مسوول گروه)
 🔅مجد ورزش
🔅مفتاح ورزش
🔅نسرین اصغر زاده مسوول دپارتمان  زبان
🔅زهرا مجیدی تبریزی مهارتهای زندگی و هنر

 

برچسب‌های این مطلب:

فهرست معلمان و همکارانبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.