همکاران دبستان دو


۱۸ مرداد ۱۴۰۰ / ۰۹:۰۱:۰۶
۴۱۴۲


همکاران دبستان دو 

🔅خانم دکتر سوده آقا محمدی مدیریت دبستان

🔅سرکار خانم فرنوش نجفی ◀ریاضیات پایه چهارم ، پنجم، ششم‌

 🔅سرکار‌ خانم مرضیه مبلغ ◀فارسی پایه چهارم، پنجم، ششم‌

🔅سرکار خانم ندا نقی پور◀ علوم پایه پنجم و ششم

🔅سرکار خانم زینب داودخانی ◀علوم پایه چهارم

🔅سرکار خانم معصومه محمدی ◀ورزش پایه چهارم و پنجم و ششم

🔅سرکار خانم ابتسام اقا زمانی◀ اجتماعی پایه چهارم و پنجم و ششم

🔅سرکار خانم مریم بازدار ◀قرآن و هدیه های آسمانی پایه چهارم و پنجم و ششم

برچسب‌های این مطلب:

فهرست معلمان و همکارانبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.