معرفی

همکاران متوسطه یک


خلاصه :

همکاران متوسطه یک 

🔅سرکار خانم فاطمه بهرامجی ◀مدیریت مجتمع
🔅سرکار خانم زینب آقا محمدی ◀مدیریت متوسطه 1

🔅سرکار خانم مهسا ناجی آذر پور  هندسه
🔅سرکار خانم مریم روح اللهی ◀دبیر ادبیات 
🔅سرکار خانم نسرین اصغر زاده زبان خارجی
🔅 سرکار خانم مرضیه بیات ◀فرهنگ و هنر
🔅سرکار خانم بتول عسگری ◀علوم تجربی
🔅سرکار خانم مرجان اکرمی ◀دبیر معارف
🔅سرکار خانم نفیسه مشایخی ◀دبیر معارف
🔅سرکار خانم معصومه محمدی◀ دبیر تربیت‌بدنی 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران