همکاران متوسطه یک


۰۲ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۰:۰۱:۵۹
۲۹۸۴


همکاران متوسطه یک 

🔅سرکار خانم فاطمه بهرامجی مدیریت 
🔅سرکار خانم زینب آقا محمدی معاونت آموزشی مجتمع
🔅خانم مریم آقا‌زمانی مسول پایه نهم 
🔅خانم زینب خالقی مسول پایه هشتم 
🔅خانم مائده بابازاده مسول پایه هفتم 
🔅خانم نرگس کریمی دبیر قرآن 
🔅خانم اعظم  زارعی دبیر ریاضی 
🔅خانم مریم روح اللهی دبیر ادبیات 
🔅خانم بتول عسگری دبیر زیست و زمین 
🔅خانم زهرا رضایی دبیر شیمی 
🔅خانم معصومه درگاهی دبیر فیزیک 
🔅خانم الهام هاشمی دبیر تاریخ 
🔅خانم سعیده محمودیان دبیر تفکر و سبک زندگی 
🔅خانم مرجان اکرمی دبیر معارف
🔅خانم نفیسه مشایخی دبیر معارف
🔅خانم شهربانو نیک صالحی دبیر عربی 
🔅خانم زینب نقی زاده دبیر جغرافیا
🔅خانم آسیه نوری دبیر هنر
🔅خانم معصومه محمدی دبیر تربیت‌بدنی 
🔅خانم غزل بان دبیر تربیت بدنی 
🔅خانم زینب مجدنیا دبیر تربیت بدنی

 

برچسب‌های این مطلب:

فهرست معلمان و همکارانبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.