همکاران متوسطه دو


۰۲ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۷:۴۲:۰۷
۳۲۷۱


همکاران متوسطه دو 

🔅سرکار خانم فاطمه بهرامجی مدیریت 
🔅سرکار خانم زینب آقامحمدی معاونت 🔅آموزشی مجتمع
🔅خانم سمیه عباسی معاونت اجرایی 
🔅خانم نرگس بهشتی معاونت پرورشی
🔅خانم لیلا حسینی مسول پایه دهم 
🔅خانم مهسا مجتهدی مسول پایه یازدهم 
🔅خانم مرضیه عسگری مسول پایه دوازدهم 
🔅خانم آمنه اعطایی دبیر معارف
🔅خانم نفیسه مشایخی دبیر معارف
🔅خانم سمیه قطبی دبیر ادبیات 
🔅خانم منیژه طالب پور دبیر ادبیات 
🔅خانم فهیمه بقایی دبیر عربی 
🔅خانم مهسا محمدی پور دبیر عربی 
🔅خانم الهه مروت دبیر زبان انگلیسی
🔅خانم آرزو برقی دبیر زبان انگلیسی
🔅خانم ماریا پاکروانان دبیر هندسه 
🔅خانم مریم حق جویان دبیر هندسه و آمار
🔅خانم مریم میرمعصومی دبیر زیست
🔅خانم فرنگیس اسدی دبیر زیست  
🔅خانم معصومه یوسفی دبیر شیمی 
🔅خانم گیتا سلجوقی دبیر شیمی 
🔅خانم فائقه قاسمی دبیر فیزیک 
🔅خانم لیلا وفادار دبیر فیزیک 
🔅خانم فرشته بختیاری دبیر حسابان 
🔅خانم فریبا ابهری دبیر زمین شناسی
🔅خانم فیروزه آقا حسینی دبیر نقد فیلم

برچسب‌های این مطلب:

فهرست معلمان و همکارانبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.