معرفی

همکاران متوسطه دو


خلاصه :

همکاران متوسطه دو 

🔅سرکار خانم فاطمه بهرامجی◀ مدیریت 
🔅سرکار خانم زینب آقامحمدی ◀معاونت آموزشی

🔅سرکار خانم زمانی ◀مسئول پایه دوازدهم

🔅سرکار خانم خامنه ◀مسئول پایه یازدهم

🔅سرکار خانم عبدالله خانی ◀مسئول پایه دهم
🔅سرکار خانم فاطمه طالب ◀شیمی
🔅سرکار خانم اسماعیلی◀ زیست
🔅سرکار خانم اکرم مرادی  آمار و احتمال 
🔅سرکار خانم نفیسه مشایخی ◀دبیر معارف
🔅سرکار خانم مهین جبل عاملی◀ شیمی
🔅سرکار خانم منیژه طالب پور◀ دبیر ادبیات 
🔅سرکار خانم فهیمه بقایی◀ دبیر عربی 
🔅سرکار خانم مهسا محمدی پور◀ دبیر عربی 
🔅سرکار خانم تهرانی ◀معارف
🔅سرکار خانم لیلا وفادار◀دبیر فیزیک 
🔅سرکار خانم فرشته بختیاری◀ دبیر حسابان 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران