رویدادهای مدرسه

متوسطه ۱ مشکوه

برگزیدکان مسابقات پژوهشی مدکاپ دانشگاه شهید بهشتی


خلاصه :

برگزیدکان مسابقات پژوهشی مدکاپ دانشگاه شهید بهشتی، متوسطه ۱ مشکوه

  • فاطمه اسمعیلی زکی، مدیا قاسمی، زینب سهراب ، مژده اعتماد، پایه نهم، کسب مقام اول در رشته گلدبرگ، در مسابقات پژوهشی مدکاپ دانشگاه شهید بهشتی
  • روژین منصوری، آیدا محمودی و نرگس خانزاده، پایه هفتم ، مقام دوم در رشته هوافضا، گرایش گلایدر، در مسابقات پژوهشی مدکاپ دانشگاه شهید بهشتی
  • مبینا غلامرضایی، ریحانه واقفی، شیما زرگر و مطهره اندرخور پایه نهم، کسب مقام  دوم در رشته معماری ماکت در مسابقات پژوهشی مدکاپ دانشگاه شهید بهشتی
  • زینب لآلی، حنانه قورچیان، حلما امینی، مبینا بابایی، پایه هفتم کسب مقام سوم در رشته سازه گرایش ستون فشاری در مسابقات پژوهشی مدکاپ دانشگاه شهید بهشتی
  • فاطمه جباری، زهرا یزدی، زهرا سادات حسینی، فاطمه مقیمی ، پایه هشتم، کسب مقام سوم در رشته معماری، ارائه سمینار در مسابقات پژوهشی مدکاپ دانشگاه شهید بهشتی
  • عسل کابلی، مهتاب روحی، مهدیه اصل محمدی، پایه هفتم، کسب مقام سوم در رشته هوافضا گرایش پرتاب موشک در مسابقات پژوهشی مدکاپ دانشگاه شهید بهشتی

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران