رویدادهای مدرسه

مجتمع آموزشی مشکوه

برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت، نماز منطقه ۲


خلاصه :

برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت، نماز منطقه ۲ مجتمع آموزشی مشکوه

دبستان یک:

 • حسنا آزادیان، پایه سوم، کسب مقام اول منطقه در رشته حفظ
 • نورا قدس، پایه اول، کسب مقام دوم منطقه در رشته حفظ
 • سنا دهقانی، پایه اول، کسب مقادم دوم منطقه در رشته قرائت

 

دبستان دو:

 • ملیکا نوروزی، پایه پنجم، کسب مقام اول منطقه در رشته احکام
 • مبینا جبلی، پایه ششم، کسب مقام سوم منطقه در رشته احکام

 

متوسطه 1:

 • زهرا ایمان، پایه نهم ، کسب مقام دوم در رشته صحیفه سجادیه
 • زهرا شایق، پایه نهم، کسب مقام سوم در رشته حفظ
 • زهرا حسینمردی، پایه هشتم، کسب مقام دوم در رشته احکام
 • زهرا روضاتی، پایه هشتم، کسب مقام دوم در رشته انشای نماز

 

متوسطه 2:

 • مریم رسولی‌زاده، پایه دوازدهم، کسب مقام اول منطقه در رشته احکام در مسابقات قرآن، عترت و نماز
 • اسرا سروش، پایه یازدهم، کسب مقام اول منطقه در رشته صحیفه سجادیه در مسابقات قرآن، عترت و نماز
 • اسماء آزادیان، پایه یازدهم، کسب مقام اول منطقه در رشته نهج البلاغه در مسابقات قرآن، عترت و نماز
 • زهرا محتشمیان، پایه دوازدهم، کسب مقام اول منطقه در رشته حفظ در مسابقات قرآن، عترت و نماز
 • یگانه شیرازی، پایه دوازدهم، کسب مقام اول منطقه در رشته قرائت ترتیل در مسابقات قرآن، عترت و نماز
 • فاطمه ابراهیمی، پایه دهم، کسب مقام سوم منطقه، در رشته قرائت تحقیق در مسابقات قرآن، عترت و نماز
 • فاطمه آقاجان‌پور، پایه دوازدهم، کسب مقام اول در رشته قرائت تحقیق در مسابقات قرآن، عترت و نماز

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران