رویدادهای مدرسه

مجتمع آموزشی مشکوه

برگزیدگان مسابقات ورزشی


خلاصه :

برگزیدگان مسابقات ورزشی مجتمع آموزشی مشکوه

تیم فوتسال دبستان 2 مشکوه کسب مقام دوم 

تیم فوتسال متوسطه 1 مشکوه کسب مقام دوم

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۲۷۵ ۰
نویسنده: عرب عامری عرب عامری
۰ ۱۵۲۴ ۰
نویسنده: عرب عامری عرب عامری
۰ ۱۳۸۲ ۰
نویسنده: عرب عامری عرب عامری
۰ ۲۱۷۱ ۰
نویسنده: عرب عامری عرب عامری
۰ ۱۹۴۰ ۰
نویسنده: عرب عامری عرب عامری
۰ ۲۱۲۸ ۰
نویسنده: عرب عامری عرب عامری

دختران