مقالات

کنکوری های مشکوه با دقت بخوانند

ضوابط و توصیه هایی برای مطالعه در دوران جمع بندی

مجتمع آموزشی مشکوه ؛ خرداد ۱۳۹۸


خلاصه :

در دوران جمع‌بندي، شروع به مطالعه و خواندن مباحث جديد نکنيد. دوران جمع‌بندي همان‌گونه که از نام آن پيداست، فرصتي براي جمع‌بندي و مرور مطالب پيش‌خوانده است، نه آغاز مطالعات جديد!  

در دوران جمع‌بندي بايستي به تمامي دروس توجه نماييد و «تمام دروس» را به صورت «گزينشي» (مطالب مهم، مطالب داراي بودجه‌بندي بيش‌تر در کنکورهاي گذشته و ...) مرور و جمع‌بندي نماييد. به بيان ديگر، تمام دروس را در برنامه‌ي مطالعاتي خود قرار دهيد و هيچ درسي را حذف نکنيد، اما در هر درس مطالب اصلاً مطالعه نشده را به حال خود رها کنيد و فرصت اندک باقي‌مانده را با اصرار نابه‌جا براي يادگيري آن‌ها هدر ندهيد!

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران