تدریس "سین" "او" و "ت "

حرکت در دنیای الفبای فارسی

افزایش توان خوانداری و نوشتاری دانش آموزان


۲۴ آذر ۱۳۹۸ / ۱۵:۲۸:۲۸
۱۶۳۱


تدریس سه نشانه ی دیگر از افبا و شروع املای کلاسی

در هفته ای گه گذشت ابتدا تدریس نشانه سین را به کمک داستانی دیگر از الفبا داشتیم و آن را به دخترای دخترای گل معرفی کردیم و به کمک تمرین های نوشتاری و دست ورزی در کلاس تمرین کردیم.

سپس تدریس نشانه ی او که یکی از شش نشانه مصوت در الفبای فارسی است را به دانش آموزان معرفی و تمرین کردیم.

آخرین نشانه هفته ی گذشته نشانه ت بود که آن هم توسط یک داستان زیبا و جذاب وارد الفبای کلاس ما شد و بچه ها به خوبی با أن آشنا شدند از نشانه ی او بحث ایجاد انگیزه را در کلاس شروع کردیم برای نشانه او فاطمه زهرای عزیز توت خشک و برای دذس ت عطیه نازنین بستنی زمستونی برای دوستانشان آوردند و حسابی هم بچه ها از خوردن آن ها لذت بردند.

در هفته ای که گذشت همچنان حل تمرین های نگارشی و سرمشق نویسی پویا بخشی جدا نشدنی از ساعت های فارسی بچه ها بود.

تدارک جعبه ی جادویی کلمات و آوردن در کلاس یکی از فعالیت های جذابی است که شروع آن از این هفته در کلاس فارسی بود.

برچسب‌های این مطلب:

آزمون‌ها
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.