گزارش زبان کلاس پنجم

Story time

Unit۶


۱۰ بهمن ۱۳۹۸ / ۰۰:۰۱:۱۳
۳۴۳


دانش آموزان درس ششم را به پایان رساندند.

Teacher: Miss Aghashahi Grade: 5th Subject: Story time Objects: 1)Students learn diffrent parts on home.😊📚2)Ss indirectly engage in discussion that they have already learned as a review.💁‍♀️💁‍♀️3)Ss make sentences with cards. Skill: Improve four language skills. Grammar: 1)Is there a banana? Are there any carrots? 2)How many rats are there? There are seven rats. 🎞💿🥇🎨🎼🧩🥳

برچسب‌های این مطلب:

دانش‌آموزیبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.