رویدادهای مدرسه

مقایسه اعداد سه رقمی


خلاصه :

مقایسه اعداد ابتدا از تعداد رقم شروع کرده تا مقایسه یکی دهتایی وصدتایی مقایسه می کنیم وعلا مت مربوط به آن را میگذاریم

ابتدا از کارت عدد وتعداد رقم شروع میکنیم که تعداد رقم هر عدد بیشتر باشد آن عدد بیشتر است وبعد به رقم صد گان توجه کرده هر کدا م بیشتر باشد آن عدد بیشتر است وبعد رقم دهگان ودر آخر مقایسه یکی ها که هرکدام بیشتر آن عدد بیشتر است البته در ابتدا با وسایل یکی دهتایی صدتاییمقایسه میکنیم

یادش بخیر می رفتیم مدرسه
توو حیات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

فاطمه واعظی یادش بخیر می رفتیم مدرسه توو حیات
یادش بخیر
من یک سوال دارم بگم
می دانی که چشم بچه ی یک ماهه چه رنگ هایی را می بیند؟؟؟؟؟؟؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

اره یادش بخیر
واقا

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
😭😭😭😭😭😭😭😭😭تحمل ندارم.ای کرونای لعنتی🤒🤒

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۱ ۱۰۵۳ ۰
نویسنده: ورزنده ورزنده
۲ ۱۴۳۶ ۰
نویسنده: ورزنده ورزنده
۰ ۹۶۲ ۰
نویسنده: ورزنده ورزنده
۱ ۱۲۷۱ ۰
نویسنده: ورزنده ورزنده
۰ ۱۱۰۲ ۰
نویسنده: ورزنده ورزنده
۰ ۹۰۸ ۰
نویسنده: داودخانی داودخانی

دختران