مقایسه اعداد سه رقمی


۰۲ اسفند ۱۳۹۸ / ۱۸:۰۱:۱۷
۲۷۳


مقایسه اعداد ابتدا از تعداد رقم شروع کرده تا مقایسه یکی دهتایی وصدتایی مقایسه می کنیم وعلا مت مربوط به آن را میگذاریم

ابتدا از کارت عدد وتعداد رقم شروع میکنیم که تعداد رقم هر عدد بیشتر باشد آن عدد بیشتر است وبعد به رقم صد گان توجه کرده هر کدا م بیشتر باشد آن عدد بیشتر است وبعد رقم دهگان ودر آخر مقایسه یکی ها که هرکدام بیشتر آن عدد بیشتر است البته در ابتدا با وسایل یکی دهتایی صدتاییمقایسه میکنیم

برچسب‌های این مطلب:

اخبار و رویدادهانمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.