رویدادهای مدرسه

چالش تلویزیون

سی روز سی چالش در مهد مجازی مشکوه

مهد مجازی مشکوه


خلاصه :

در طرح ۳۰ چالش در ۳۰ روز، هر روز مان به یک موضوع در بستر زندگی نام گذاری می شود.  ابزار ساده موجود در آشپزخانه و اتاق پذیرایی و ...  

در ادامه این ابزار بهانه ای می شود برای یک سری  فعالیت ها و بازی های جذاب با ابزاری ساده؛ هم برای کودکان عزیزمان و هم برای مادر و کودک در کنار هم ..

در حقیقت با طراحی این مهد دنبال این بودیم تا محتوایی هدفمند و غنی و جذاب به خانه ها هدیه بدهیم تا کودکانمان عمرشان مفید تر بگذره و لبخند بیشتری روی لبهای شان بیاید.
اهدافی چون اندیشه ورزی ، قدرت انتخاب و مهارت حل مساله و جرات ورزی و افزایش  اعتماد به نفس و افزایش شادابی و نشاط در دل خانواده را سعی کردیم با این طرح نشانه بگیریم و هر روز دنیایی از هیجان را به خانه ها هدیه بدهیم.

  • تقویت خلاقیت و هوش فضایی

  • خلاقیت مشکوتی ها تا جایی پیش رفته که به برنامه تلویزیونی دعوت شده اند.

  • بازی های شاد و مهیج در بستر خانواده 

  • فعالیت هایی در بستر زندگی با اجزای ساده ای که در خانه است.

  • فعالیت های هدفمند و محتوایی غنی که کودکمان از پای تلویزیون بلند کنیم.

  • بازی جذاب و خانوادگی

  • بازی قرآنی الله اکبر

  • تماس تصویری با عمه خانوم

  • حضور خانواده عروسکی در لی لی پوتی

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران