درخشش 🌟مشکوتی ها همیشگی است

درخشش 🌟مشکوتی ها همیشگی است

درخشش 🌟مشکوتی ها همیشگی است


۰۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۸:۰۱:۴۰
۱۳۶


درخشش مشکوتی ها


درخشش 🌟مشکوتی ها همیشگی است

جای بسی خرسندی 😍 است که... دانش‌آموختگان‌مشکوتی🏫با درخشش خود در
کنکور سراسری و دانشگاه های برتر 🏆
آینده‌ای روشن🛣رابرایمان‌به‌ارمغان🎁می‌آورند

#کنکور_سراسری
#دانشگاه_برتر

#مجتمع_آموزشی_مشکوه
#دخترانه_پسرانه
#مهد_تا_کنکور
#دبستان۱و۲    #متوسطه۱و۲

#مدرسه_متفاوت #تربیت_دینی  #تربیت_مذهبی
https://ble.im/meshkatschool
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.