چهارشنبه های علومی👩‍🔬

خانه کودک مشکوه🏡


۱۷ خرداد ۱۴۰۰ / ۱۹:۰۱:۰۷
۱۱۳


گزارشی از تحقیق دنیای پیرامون مان که با بازی و انجام فعالیتهای واقعی صورت می گیرد و حاصل آن ،  کسب تجربه و شوق بیشتر می باشد.

چهارشنبه علومی امروز با فعالیت های علمی و پژوهشی همراه بود .
شناخت مواد محلول در آب و دوستی اشیاء فلزی با آهن ربا....

 

کلاس قرآن با قصه سوره ناس برگزار شد.

 

بازی هیجانی در اتاق ماسه که اوقات خوشی را برای کودکان رقم زد.

 

و بخش ادبیات که با قصه خوانی همراه بود😍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.