حضوری

لیگ شنبه های مهارتی 🚴‍♂️


۰۵ تیر ۱۴۰۰ / ۲۱:۰۱:۰۱
۱۲۰


لیگ داریم از نوع برج های رو به آسمون و پرواز موشک های رو به آسمون🥳😍  

با یاد خدای بی همتا😍

 

 

آی بازی  بازی بازی 😀 با دوستای  ناز نازی

 

با انرژی و توانی مضاعف یک شنبه
 لیگی دیگه رو شروع کردیم😄😍 


شنبه ای که در آن وارد کلاس قرآن شده و به همراه آموزش قرآن کلی بازی کردیم😄😃


برج لیوانی ساختیم😀
چطوری؟


یک ردیف لیوان و یک ردیف کاغذ 
تازه خیلی سعی کردیم کاغذها رو بکشیم و لیوان ها را داخل هم بندازیم😄
خیلی جالب بود و مهیج

 

 

با کاغذها مون خاله برای ما موشک ساخت تا بریم تو حیاط اونا رو بفرستیم آسمون😅🤩

و همین طور آبیاری باغچه که فراموش نمیشه😅


خلاصه....
برای تقویت مهارت ساخت و تمرکز از داخل مجله ها ، عکس هایی که دوست داشتیم 😍
اونا رو  دورگیری کردیم و روی کاغذ خود چسباندیم.

 

و در کلاس نمایش خلاق که کلی خوش گذشت😃😍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا یه روز دیگه🌼

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.