آموزش

آموزش حرف د همراه با کلاس اول مشکوه 😍


خلاصه :

به نام آفریدگار خوبی ها🌈  

دخترانمون در نظم کامل با رعایت پروتکلهای بهداشتی🧴 وارد مدرسه شدند و سپس با فاصله های  دو متری👈 از یکدیگر به همراه مربی ها وارد کلاس شدند🤩

سپس کلاس فارسی را با معلم گذراندند📝

تمرین روخوانی درس باد
کلمه سازی با کارت نشانه ها
کلمه سازی با نشانه
و محتوای کلاس نگارش

ساخت کلمات دفتر لوحه با کارت نشانه ها


بین دو کلاس فارسی و علوم زنگ تفریح را در کلاس حضور داشتند🧕🏼

کلاس ریاضی بعد از کلاس علوم برگزار شد

محتوای کلاس ریاضی📝
آموزش تقارن


بعد از دوکلاس زنگ بازی و شادی برگزار شد🎊🪄


زنگ بازی و شادی دخترانمون در جایگاه های خود به بازی با هم کلاسی هایشان پرداختند🤩

 

 

کلاس فارسی و علوم📝🗣️
تمرین و تدریس در کنار همکلاسی🧕🏼

زنگ بازی و شادی😀🎊🪄

📌نشانی مادر بله ، اینستاگرام و تلگرام
🆔@meshkatschool

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران