رویدادهای مدرسه

سنجش مکرر: آزمونهای ۷۶۶


خلاصه :

برگزاری آزمونهای تستی هماهنگ با موسسه مبتکران جهت سنجش دانش آموزان و کسب تجربه آزمون دهی و رقابت در گروهی بزرگتر از مدرسه

مثلث موفقیت : گام دوم : سنجش مکرر

✏️ آزمونهای ۷۶۶ : آزمون های تستی هماهنگ با موسسه مبتکران در طول سال تحصیلی جهت سنجش دانش آموزان و کسب تجربه آزمون دهی و رقابت در گروهی بزرگتر از مدرسه برگزار می گردد . تاریخ‌های برگزاری آزمون به شرح ذیل است:
🔸۷ آبان ماه
🔸۵ آذر ماه
🔸۱۳ اسفند ماه
🔸۱۶ اردیبهشت ماه
✔️ در صورتی که از طرف موسسه مبتکران در تاریخ های برگزاری تغییری صورت گرفت،اعلام می گردد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران