رویدادهای مدرسه

سنجش مکرر: میان وعده مطالعاتی


خلاصه :

بارگزاری میان وعده های مطالعاتی برای دختران عزیزمان در سایت متوسطه یک مشکوه به صورت روزانه 

مثلث موفقیت : گام دوم : سنجش مکرر

💻 میان وعده مطالعاتی : جهت تکمیل فرایند یادگیری،هر روز در سایت متوسطه یک مشکوة ، میان وعده های مطالعاتی برای دختران عزیزمان بارگذاری می گردد و فرصت ارسال آن تا ساعت ۲۴ می باشد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران