رویدادهای مدرسه

مشاوره آموزشی


خلاصه :

آموزش هنر یادگیری در فضایی آرام و علم محور با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف دانش آموزان 

مشاوره آموزشی:
آموزشِ هنر یادگیری در فضایی آرام و علم محور با در نظرگرفتن نقاط قوت و ضعف دانش آموزان

در این حوزه خواهید دید👇:
۱.سه گانه موفقیت
۲.دو اصل و یک باید
۳. برنامه های مطالعاتی
۴. دوستی با نوشتن
۵. مسیربندی
۶. انتخاب رشته

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران