دوشنبه های ریاضی 🧩

پیش دبستان ۱


۰۵ بهمن ۱۴۰۰ / ۱۹:۰۱:۳۰
۱۰۰


دوشنبه ریاضی ۴ بهمن برای درک مفهوم داخل و خارج به لانه پرنده ها سرک کشیدیم😍😅🥰

مفهوم داخل و خارج را با لانه سازی کار کردیم.

کلاس آشپزی در جهت کسب مهارت و افزایش صبوری انجام شد.

کلاس قرآن با شعرها و قصه های قرآنی در قالب بازی صورت گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.