چهارشنبه علومی و بخشش😍

پیش دبستان ۱


۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۲۳:۰۱:۱۸
۵۹


کوچک و بزرگ شدن سایه ها بچه ها را به وجد آورد🎐

چهار شنبه صبح با ورزش و برنامه صبحگاه آغاز شد😍

 

کلاس باغبانی 

گیاه پتوس با بخشش و مهربونی ساقه هاشو در اختیار ما قرار داد  تا با قلمه زدن اون آشنا بشیم🍃🤩 

 

بازی با سایه ها و دور و نزدیک شدن به منبع نور در بخش پژوهش 

 

بچه های  خانه کودک کار گروهی رو دوست دارند 🤩😍

نقاشی از یک شهر کار گروهی ما بود .

نقاشی از یک خیابان ، آپارتمان های اطراف ، درخت ها و ماشین ها و ....

 

کلاس سفینه نور با بازی و آموزش سوره عصر و شعرهای قرآنی برگزار شد💝

 


 

 

 

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.