رویدادهای مدرسه

سه شنبه های شکرستانی😊😊😊😊

ویژه گروه سنی ۳تا ۴سال


خلاصه :

سه شنبه های شکرستانی 

سلام به مامان های عزیزمشکوتی ☺️☺️رسیدیم به روز سه شنبه های شکرستانی ، روزمون رو بانرمش وورزش وشنیدن سوره ای از قرآن شروع کردیم ، بعد از این نوبت خوردن صبحونه  آش خوشمزه بودش🍲🍲🍲بعد از خوردن صبحونه سلام پرمهر رو داشتیم ،بعد ازاون ماز رو با بچه ها انجام دادیم وکاربرگ هایی رو بهشون دادیم وباید مسیری رو طی می کردند تا به نقطه ای برسند، بعد از اون نقاشی داشتیم بعد از نقاشی،  با بچه ها حواس بینایی رو انجام دادیم ازشون نشانه های راست وچپ رو پرسیدیم.بعد از کلی فعالیت نوبت خوردن میان وعده شد 🍟🌭🥘🥗بعد ازاین کلاس ارزش های زندگی رو داشتیم وتعریف قصه، بعد از این کلاس نمایش خلاق رو داشتیم ، آخر فعالیت ها هم خلاصه شد به اتاق شن وتعریف قصه وگفت وگو ، شما عزیزان رو تا یه روز دیگه وکلی فعالیت به خدای مهربون می سپارم.

  

 

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران