بخش فهرست معلمان و همکاران

تصاویر منتخب کاربران


ENGLISH HOMEWORK

ENGLISH HOMEWORK

مقایسه اعداد سه رقمی

مقایسه اعداد سه رقمی

درس شیرین  و نگارش فارسی - پایه اول - آنلاین - 25 آبان

درس شیرین و نگارش فارسی - پایه اول - آنلاین - 25 آبان

درس شیرین زبان-سوم-آفلاین-26 آبان

درس شیرین زبان-سوم-آفلاین-26 آبان

دخترها عزیزم این جملات را در نمکدانی که درست کردید بنویسید. حتما به رنگ جملات دقت کنید و با رنگی که من نوشتم بنویسید چهارشنبه آماده با خودتون داشته باشید.

درس شیرین و نگارش فارسی - پایه اول - آنلاین - 3 آذر

درس شیرین و نگارش فارسی - پایه اول - آنلاین - 3 آذر

درس شیرین زبان انگلیسی کلاس سوم-28بهمن

درس شیرین زبان انگلیسی کلاس سوم-28بهمن

درس شیرین و نگارش فارسی - پایه اول - آنلاین - 9 دی

درس شیرین و نگارش فارسی - پایه اول - آنلاین - 9 دی

درس شیرین و نگارش فارسی - پایه اول - آنلاین - 16 دی

درس شیرین و نگارش فارسی - پایه اول - آنلاین - 16 دی

English homework 5

English homework 5

ENGLISH HOMEWORK9

ENGLISH HOMEWORK9