همکاران دبستان یک


۰۲ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۱:۰۱:۰۰
۳۲۹۵


همکاران دبستان یک 

همکاران دبستان یک 
مجتمع مشکوه
🔅سرکار خانم‌ دکترسوده آقا‌محمدی مدیریت 

🔅سرکار خانم زینب آقا محمدی معاونت آموزشی مجتمع
🔅خانم اعظم عادلی جانشین مدیر
🔅خانم طاهره کیانی معاونت انضباطی
🔅خانم یکتا پاکیزه‌دل معاونت پرورشی
🔅خانم عطیه علییان آموزشی
🔅 خانم مهناز محرری معلم ریاضی اول دوم سوم
🔅خانم زینب داوودخانی معلم علوم اول دوم سوم
🔅خانم ندا گل زاده معلم فارسی دوم سوم
🔅خانم زهرا کامیاب معلم فارسی اول 
🔅خانم موسوی قرآن اول
🔅خانم شمس قرآن دوم ،سوم
🔅خانم الهام امینی هنر اول،دوم،سوم

برچسب‌های این مطلب:

فهرست معلمان و همکارانبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.