حاجی میرزایی

دانش آموز مجتمع آموزشی مشکوة

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

کتاب‌های مطالعه شده

1
کتاب دنیای آدم نباتی ها کتاب مورد علاقه من است
من در ویترای مهارت دارم
من به کار با کامپیوتر علاقه دارم
به فوتسال علاقه دارم
من در داستان نویسی مهارت دارم

دختران