رویدادهای مدرسه

یکشنبه های قرآنی در خانه کودک مشکوه😉😉😉😉😉😉


خلاصه :

در یکشنبه سرد زمستانی با گر مای قرآن آیات قرآن را دوره کردیم🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

صبحگاه وشور ونشاط وشادی با دوستان😉😉😉😉🤗🤗🤗

کلللللللاس زبان کارتون وبازی😆😆😆😆😆😆😆

بازی، بازی بازی یه بازی خوب داریم بازی کردیم وآیات قبل را مرور کردیم😉😉😉🤗🤗🤗🤗

راستی یه کتاب مهربون هم خوندیم دوستی ومحبت به مامان وبابا😚😚😚😚😚

اول میشم آراسه موهام را شونه زدم بعد هم می رم که دستام را بشورم بعد هم یه میان وعده خوشمزه😉😉😉😉😉😉

داستانی زیبا از پروانه ای تلاشگر ،لیس للانسان الا ما سعی😄😄😄😄😄😄😄

 در ساحل مشکوه ،شن بازی وتخلیه هیجانات😃😃😃😃😃😃😃

حق یار ونگهدارتان به امید روزهای سرشار از موفقیت وسلامتی😉😉😉😉😉😉😉

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران