لیگ شنبه های مهارتی در خانه کودک مشکوه


۰۳ اسفند ۱۳۹۸ / ۱۳:۰۱:۴۳
۷۵۷


سلام به سلامتی همه فرشته ها در نمایش خلاق وبا طرح درس ایمنی فرشته ها با کلمه خدانگهدار وسلام به عنوان رمز سلامتی ونگهدارنده آشنا شدن ومعماران با ماکارانی ها اسکلت بدن را ساختند 😉😉😉😉😉😉😉😉😉🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

یه صبحگاه پر انرژی با ورزش وقرآن😉😉😉😉😉😉😉😉

نمایش خلاق با موضوع سلامتی وایمنی بدن با کلامه سلام وخدانگهدار😃😃😃😃😃😃😃😃

معماران کوچک با ما کارانی اعضای بدن را درست کردن راستی معماران در توجه به دایره ورسم خطها با آن آشنا شدن🤣🤣🤣🤣

سفینه نور وپرواز به سوی مهربان ترین مهربانان با خواندن سوره توحید وفلق😊😊😊😊😉😉😉😉🤗🤗🤗

کلاس زبان خوب وآموزنده با فیلم وبازی😉😉😉😉😉😉😉😉

دست وصورتم را شستم ویه میان وعده خوشمزه ومقوی خوردم به به🍎🍏🍊

بازی آی بازی با بومزی کنیم بازی با دقت وتمرکز سرعت هر چه بیشتر راستی ماشین سواری هم کیف داره

حالا باهم ببینم کدوم دوتا شبیه همه با دقت وتمرکز آفففففففففرین😉😉😉😉😉😉😉😉🤗

حق یار ونگهدارتان به امید روزهای پرازموفقیت وسربلندی🌺🌺🌺🌺🌺

برچسب‌های این مطلب:

اخبار و رویدادها
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.