رویدادهای عمومی (رویدادهای خارج از مدرسه)

مجتمع مشکوه عضو کانون مدارس اسلامی

مدارس اسلامی غرب تهران


خلاصه :

مدارس اسلامی راهگشای تحول بنیادین  با شعار ؛تعامل ،تعالی و توسعه مدارس اسلامی 


مجتمع آموزشی مشکوه 
عضو کانون مدارس اسلامی شهر تهران

🔵چرا کانون مدارس اسلامی؟
🔰همبستگی و هم افزایی مدارس اسلامی به منظور تدوین و مستند سازی تجربیات و نیز‌گسترش عرصه فعالیتهای مذهبی مدارس 

🔵هدف از تاسیس کانون ؛
✨توسعه و تعلیم و تربیت اسلامی از طریق کمک به ارتقای توانمندی مدارس باروش های 
هم اندیشی ،
تبادل نظرات و  تجربیات و امکانات در حوزه های پرورشی،آموزشی،نیروی انسانی،حقوقی،اقتصادی،رفاهی‌و تربیت بدنی ،حوزه اولیا و مربیان و توسعه مدارس 

✨پرورش و برنامه ریزی در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی و توسعه کیفی و کمی

🔵اصول و مبانی کانون ؛
🔅اعتقاد و پایبندی به اسلام و آموزه های تعلیم و تربیت به عنوان یگانه راه نجات  
🔅کارآمدی اسلام در آموزش و پرورش برای تربیت فرزندان صالح و شایسته
اعتقادبه ولایت و انتظار به عنوان دو اصل اصیل برای سعادتمندی نوجوانان
🔅 التزام به مبانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستاورد بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران 
🔅حفظ و ترویج اندیشه و آموزه های معمار بزرگ‌انقلاب اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران