چارخونه اي ها هميشه موفق هستند 🌹

چارخونه


۲۰ فروردین ۱۳۹۸ / ۱۲:۲۲:۴۳
۲۷
۰

چارخونه اي ها هميشه موفق هستند 😍

به رسم هر يكشنبه در دبستان ١ چارخونه برگزار شد 🌸

در اولين يكشنبه سال ٩٨ دخترانمان چارخونه اي متفاوت اجرا كردند 😍

در اين چارخونه بچه ها با هم بازي كردند و كلي با هم خوش گذروندن 🤗

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.