آموزش

آموزش حرف (او و )همراه با کلاس اول مشکوه😍


خلاصه :

 مدرسه حضوری🌹

شکوفه های اول امروز کلاس های فارسی ، ریاضی ، علوم و قرآن را در مدرسه حضور داشتند🤩

فارسی📝
تدریس نشانه ی ( او  و )
ساخت کلمات جدید در دفتر شطرنجی


⭐️ ریاضی صفحات ۶۲ و ۶۳📝

 

کلاس علوم 🧨 : صحبت در مورد غذای جانوران

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران