رویدادهای مدرسه

پایه اول

کلاس ورزش سنتی ایرانی


خلاصه :

خلاصه گزارش ورزش سنتی ایرانی 

پایه اول بازیهای سنتی ایرانی 😍
کشش نرمش انجام بازیهای تعادلی با کلاهک پرش از روی مانع جفت وتک پا .😎

لی لی بازی اجرای حرکات تقویتی پاها🤗

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۸۲۸ ۰
نویسنده: حضوری حضوری
۰ ۶۴۴ ۰
نویسنده: حضوری حضوری
۰ ۸۷۸ ۰
نویسنده: سید موسوی سید موسوی
۰ ۸۵۸ ۰
نویسنده: سید موسوی سید موسوی
۰ ۹۰۷ ۰
نویسنده: سید موسوی سید موسوی
۰ ۹۳۶ ۰
نویسنده: معلم معلم

دختران