آموزش

آموزش حرف ( ت ) همراه با کلاس اول مشکوه😍


خلاصه :

 مدرسه حضوری🌹

شکوفه های اول امروز کلاس های فارسی ، ریاضی ، علوم و قرآن را در مدرسه حضور داشتند🤩

فارسی📝
تدریس نشانه ی ( ت )
ساخت کلمات جدید در دفتر شطرنجی

کلاس پژوهش🧨 :تشخیص ویتامین سی در میوه های تازه و مونده

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۶۴۵ ۰
نویسنده: حضوری حضوری
۰ ۸۵۴ ۰
نویسنده: معاون پرورشی معاون پرورشی
۰ ۸۷۸ ۰
نویسنده: سید موسوی سید موسوی
۰ ۸۵۸ ۰
نویسنده: سید موسوی سید موسوی
۰ ۹۰۷ ۰
نویسنده: سید موسوی سید موسوی
۰ ۹۳۶ ۰
نویسنده: معلم معلم

دختران