گزارش

کلاس زبان اول

کلاس اول


۰۴ بهمن ۱۳۹۸ / ۲۱:۳۲:۴۴
۸۸۰


گزارش زبان کلاس اول روزهای ۲۸ دی و ۲ بهمن ماه

Teacher: Mehri Moosavi                      Grade: 1st                                              ▪First session: we reviewed armchair, bed sofa,.. and in, on and under. Then l taught the song. We sang the song with together for several times.             ▪Second session: in, on and under were practiced with toys vocabularies and house vocabularies ( bed, sofa,bath,..) ,e.g. the doll is under the bed,..

برچسب‌های این مطلب:

اول دبستان (دخترانه)

چندرسانه‌ای :



برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.