آموزش

مجهول یابی

بازی حرکتی

عملیات جمع


خلاصه :

با استفاده از طناب، توب و علامت جمع و مساوی بازی حرکتی اجراشد

با طناب اشکال هندسی مثل دایره، مثلثی می سازند سه تا شکل درست می کنند وداخل شکل اول تعدادی توپ قرار می دهیم  بین شکل اول و دوم علامت جمع می گذاریم داخل شکل دوم خالی می باشد و علامت مساوی بین شکل دوم و سوم قرار می گیرد شکل آخر به تعداد جواب جمع توپ قرار می گیرد. 

دانش آموز باید تشخیص دهد که جای خالی چقدر توپ قرار می گیرد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران