آموزش

بازی

ساعت کامل

پازل


خلاصه :

در بازی پازل ساعت کامل و جمع اعداد را بازی کردند

ابتدا پازل ها را در مقابل دانش آموزان قرار داده و آن ها با جستجو در اعداد رابطه را پیدا کرده و قسمت دوم پازل را به آن می چسبانند و در آخر به عنوان پول از آن استفاده کرده وبا هم بازی می کنند

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۸۸۷ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۹۰۰ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۲۱۷ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۰۹۹ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۸۹۲ ۰
نویسنده: یکتا یکتا
۰ ۸۰۰ ۰
نویسنده: محرری محرری

دختران