آموزش

بازی مارو پله

ضرب

جدول ضرب


خلاصه :

نوشتن ضرب بر روی کاغذ و ساختن مارو پله

ابتدا نوشتن ضرب بر روی کاغذ و ساختن مار و پله سپس بازی را ساختند و به نوبت بازی می کردند هر نفر پنج تاس می اندازد و حرکت می کند اگر به پله برسد بالا می رود اگه به ماربرسدپایین می آید کسی که از همه جلوتر باشد برنده می باشد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۹۳۲ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۹۲۸ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۹۱۹ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۲۵۸ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۹۱۲ ۰
نویسنده: یکتا یکتا
۰ ۸۱۷ ۰
نویسنده: محرری محرری

دختران