آموزش

🌹چارخونه اي ها هميشه موفق هستند🌹

چارخونه


خلاصه :

چارخونه هر هفته يكشنبه برگزار ميگردد 🙂

اين يكشنبه هم چار خونه برگزار شد اما با دفعه هاي قبل كلي فرق داشت 😍

گروهبندي شديم نقشه گنج بهمون دادن 😱😱

از قسمت هاي مختلف مدرسه سوالاي مسابقه رو حل ميكرديم  💪😇

اين بار در كنار افزايش دانشمون كلي هم هيجان رو در كنار دوستامون تجربه كرديم و خوش گذرونديم 😆

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران