آموزش

شناخت اعداد دو رقمی و یک رقمی

بازی پله اعداد

بازی هیجانی


خلاصه :

بازی هیجانی برای رسیدن بهآخرین پله و شناخت اعداد یازده. و دوازدهم سیزده

بعلت اینکه دانش آموزان اعداد 11 تا 14 رو اشتباه می کردند بازی پله اعداد را بازی کردند در این بازی دو نفر با هم بازی میکردند.  ابتدا تاس می انداختند و روی اعداد حرکت می کردند اگر به اعداد 11 تا 14 می رسیدند سر می خور دند و به عدد پایین می آمدند و آنقدر بازی را ادامه می دادند تا یکی به نقطه پایان برسد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۹۳۲ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۹۲۸ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۲۵۸ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۱۳۰ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۹۱۲ ۰
نویسنده: یکتا یکتا
۰ ۸۱۷ ۰
نویسنده: محرری محرری

دختران