آموزش

جدول ده دهی

اعداد یک تا صد

ترتیب اعداد


خلاصه :

مرتب کردن اعداد یک تا ده و شناخت اعداد یک رقمی و دو رقمی

ابتدا اعداد یک رقمی را جدا کرده و اعداد دو رقمی را دسته بندی کرده سپس اعداد یک رقمی رادر بالا به ترتیب از یک تا ده می چینند و بعدبیستایی ها و.....

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۹۰۹ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۸۸۷ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۹۰۰ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۲۱۷ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۱۰۹۹ ۰
نویسنده: محرری محرری
۰ ۸۹۱ ۰
نویسنده: یکتا یکتا

دختران