شناخت اعداد زوج و فرد

جدول ده دهی

کم کردن و زیاد شدن ( جمع و تفریق)


۲۱ اسفند ۱۳۹۷ / ۱۲:۰۱:۰۱
۱۱۸۳

در این جدول جایگاه اعداد.،  اعداد زوج و فرد، مفاهیم و جمع و تفریق کار شده است

ابتدا اعداد یک رقمی و اعداد دو رقمی را نشان دادند و به ترتیب اعداد جدول را روی زمین چیدند یک نفر انتخاب می شود و عدد بيان شده را روی جدول پیدا می کند حالا سه خانه بیا پایین عدد را بخوان زیاد شده یا کم بعد از جواب دانش آموز بالا و چپ و راست فرما داده می شودو اعداد خوانده می شوند رنگ صورتی زوج و رنگ سبز فرد می باشد که دانش آموززوج و فرد را تشخیص می دهد

برچسب‌های این مطلب:

سایتبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.